Vriendenkring Feanwalden
Toneelvereniging Vriendenkring is opgericht op 18 april 1912

Brutsen iis

 

Het stuk is geschreven door Haye van der Heyden en in het Fries vertaald door Piter M Renia.

Vriendenkring nimt jo dit jier mei op in lúks cruiseskip de “MARIA STUART”.

Oan board binne benammen passagiers dy’t allinne reizgje.

Elk hat sa syn of har eigen reden om oan board te wêzen.

Der wurdt dronken, dûnse, songen, lake en wille makke mar soms kipet ek de iensumheid en miskien de romantyk om ‘e hoeke……!