Vriendenkring Feanwalden
Toneelvereniging Vriendenkring is opgericht op 18 april 1912

Ereleden

De volgende mensen zijn door het bestuur benoemd als erelid:

Hendrik van der Laan

Jan Postma

Willem Molenbuur

Lieuwe van der Veen