Vriendenkring Feanwalden
Toneelvereniging Vriendenkring is opgericht op 18 april 1912

Donateur worden

De Toneelvereniging Vriendenkring Feanwâlden (Incassant ID: NL19ZZZ010936810000) verzorgt al tientallen jaren een voorstelling en een gezellige avond voor al haar donateurs en andere belangstellenden in Veenwouden. Dit kan mede dankzij de financiële steun van onze donateurs. Als donateur kunt u uiteraard deze voorstelling gratis bijwonen. Door ondertekening van dit formulier geeft u ons toestemming jaarlijks, in de 1e helft van januari, de verschuldigde donatie (momenteel € 10,00 p.p. per jaar) te incasseren van uw bank- of girorekening. De gegevens die u verstrekt aan Toneelvereniging Vriendenkring Feanwâlden zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Let op: Bent u het niet eens met een afschrijving, dan kunt u dit altijd via uw eigen bank ongedaan laten maken; u moet daartoe wel binnen 8 weken na de afschrijving reageren.

Ja, ik wil donateur worden van de Vriendenkring Feanwalden:

Required *


Intrekken machtiging / wijzigen gegevens
Voor het intrekken of wijzigen van uw machtiging kunt u contact opnemen met onze penningmeester Anneke Lourens, tel. 47 75 59 of een e-mail sturen naar penningmeester@vriendenkringfeanwalden.nl

Aanmelden als donateur kan ook via Marijke van der Veen  (marijke30mei@gmail.com)  of 47 43 93.